Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014

Blåsning av fiberkabel i västra stammen etapp 1 är nu färdig.
Svetsning /inkoppling av dessa skåp och tillhörande fastigheter är nu påbörjat och beräknas på gå till slutet av februari.
Varje fastighetsägare kommer att kontaktas inför installationen i sitt hus.
Arbete pågår med kanalisationen mellan Telestation i Undersbol och Skottlanda.
Den ” käppningen ” går bra och beräknas vara klar inom en vecka.

Ansökan etapp 2.
Tänk på att teckna anslutningsavtal inför nästa utbyggnad. En fast bredbandsuppkoppling kommer i framtiden att vara ett måste för att ha en säker infrastruktur till din fastighet då kopparnätet snart försvinner.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Rudskoga Fiber / styrelsen

Läs hela inlägget »


Blåsning av fiberkabel i västra stammen etapp 1 är avslutad och är nu stängd för nya anslutningar. Svetsning /inkoppling av dessa skåp kommer att påbörjas under vecka 51. Denna vecka, v 50, kommer arbete att pågå för att få kanalisation mellan Telestationen och Skottlanda. Vi gräver nu sträckan Gjordsbol – Konsterud.
Bykontakterna för etapp 2 arbetar nu med att skriva anslutningsavtalen som ska ligga till grund för nästa ansökan hos Länsstyrelsen.
OBS! Nya bidragsregler! För att vi ska kunna söka bidrag för din by är det avgörande att så många som möjligt är med!
M v h
/Styrelsen
.

Läs hela inlägget »


2014-10-27
Nu börjar en spännande tid i och med att den efterlängtade dagen kommit då blåsningen av fibernätet startat. Blåsning och installation sköts av ett företag knutet till Relacom /Skanova. Så snart fiberkabeln finns i stamnätet kommer slutinstallationen till fastigheterna att ske efterhand. OBS! Fastighetsägarna underrättas av Bykontakten när det är dags i de enskilda byarna. Vi som jobbar med Rudskoga Fiber är glada att jobbet med att ge Rudskoga den nya tidens teknik nu börjar ge resultat.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »
Måndagen den 27 november började fiberblåsningen för etapp 1 med byarna utefter sträckan stationen i Upplanda – Eriksbol / Tursåsen.
Arbetet gick bra och blev färdigt tisdagen 4 november då våra blåsare drog upp till Sunne.
Fiberblåsningen kommer att återupptas vecka 47 med byarna norr om station i Upplanda.
Tyvärr har vi inte fått besked när svetsgubbarna kommer för montage i skåpen och i din fastighet.
Vi kommer att uppdatera loggen när vi vet.
/ Styrelsen
Läs hela inlägget »


Nu närmar sig förhoppningsvis slutet av väntans tider. Fiberkablarna är levererade och snart kommer blåsningen igång på det grova nätet. Vi väntar att de meddelar sin ankomst när som helst. Under tiden jobbar vi vidare med förberedelser och hoppas att alla har tålamod ännu en tid. Det är en lång och komplicerad procedur att bygga ny infrastruktur och det är mycket jobb för ett ynka litet hål i väggen. Håll ut!
/ Styrelsen

Läs hela inlägget »

Det är roligt att vi fått ta emot många nya anmälningar inför etapp 2. Intresset växer och allt fler inser hur viktigt det är med fiber i framtiden. Glädjande att vi har sett en markant ökning av anmälningar även från fritidsboende. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och det stora värdet av en stabil kommunikation gäller idag även fritidsfastigheter. Det gäller både för eget nyttjande och vid ev försäljning. Om fiberanslutning finns eller ej är enligt mäklarna idag en av spekulanternas första frågor. Vi ser fram emot ännu fler anmälningar. Kom ihåg att många anslutningar ger lägre anslutningskostnad /fastighet. 
Vi påminner också alla nyanmälda att betala avgiften till föreningen!
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Det diskuteras ju ibland om det har någon betydelse vid en försäljning om fastigheten är fiberansluten eller inte.
Här är mäklarnas erfarenheter i sammandrag.
Anslutning ett klart plusvärde!
“Finns fiber?” Det är redan idag bland de frågor som kommer upp först.
Lika viktigt för fritidshus, enligt mäklarna
Många vill t ex kunna jobba från stugan. Mobilt är då inte godtagbart.
När månadspotten förbrukats sänks hastigheten om du inte betalar för tilläggskapacitet.
Och barn och barnbarn på besök vill vara ständigt uppkopplade. Då går potten åt fort.
 
Intresset är idag klart större för fastigheter som är eller skall anslutas.
I framtiden kommer det att vara ännu viktigare.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Rudskoga Fiber deltog den 4/9 vid Länsstyrelsens information om de nya bidragsreglerna: 
Från och med nu gäller ett poängsättningssystem för varje fiberförening där anslutningsgraden och föreningens storlek har stor betydelse för att få tillgång till kanalisationsstödet. Varje anmälan kan bli avgörande för möjligheten att få fiber till din fastighet! Det brådskar med anmälningar så vi kan skicka in dokumenten till Länsstyrelsen för etapp 2! 
Något besked om nytt stöd kan dock tidigast erhållas i maj 2015.
För kännedom: Vid förra ansökan godkändes inte att vi sökte på hela området. Det hade heller inte varit genomförbart att bygga ut hela Rudskoga inom den tid de pengarna var tillgängliga för oss. Det vi nu har att hantera i etapp 1 anses ändå vara ett omfattande projekt.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vid byggmötet fick Rudskoga Fiber direktiven för de slutliga förberedelserna inför Skanovas åtkomst till kanalisationen. Det gjordes en detaljgenomgång av projektet och det bekräftades att allt vi gjort var mycket väl godkänt. Vi går nu mot en arbetsintensiv höst på flera plan. Det gäller både det fortsatta praktiska jobbet ute i bygden och den omfattande administrativa delen med dokumentation och myndighetskontakter som vi hela tiden haft att hantera.
Fortsatta grävningar
Samtidigt fortsätter vårt eget arbete med projektering, markavtal och grävningar i norra stammen. Vi ser fram emot ett gott samarbete med markägare så projektet kan löpa på så fort som möjligt. Det underlättar, spar tid och kostnader.
Vårt mål är att alla ska få denna moderna kommunikation till bästa möjliga pris.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Tisdagen 26 augusti hålls ett byggmöte mellan Skanova och styrelsen i Rudskoga Fiber.
Vi återkommer med information.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Gränser dras nu för nya fiberområden – sista chansen att bli med!
Rudskoga Fiber söker inom kort nya pengar för fortsatt utbyggnad.
Därmed måste gränserna nu fastställas för vilka byar/ områden som kommer att ingå i etapp 2.
Ansökan måste vi göra nu i september men något besked om bidrag kommer inte förrän våren 2015.

Vad krävs för att fastigheten ska komma med?
För att en by skall bli aktuell krävs att merparten av fastigheterna är anmälda.

Riskområden
De som idag ligger i farozonen att ej bli anslutna är fritidshusområden och byar med enstaka eller mycket få anmälningar. - Det finns alltså all anledning att uppmuntra grannen att gå med!
Områden med lågt intresse riskerar att ej komma ifråga på grund av kostnadsskäl.

Mycket viktig information till samtliga fastighetsägare:

• Är fastigheten ej anmäld?

• Finns intresse?

• Viktigt att anmälan görs omgående!

• Kontakta ordf Bengt Pettersson 0551-602 55, 070-517 71 19, gotthem@telia.com

Vad händer sedan?
Förutsatt att sökta bidrag beviljas, är vår avsikt att detta skall bli sista delprojektet i vår regi.
De som senare önskar anslutning får själva ansöka hos Telia.
I dessa fall kommer inget kanalisationsstöd att kunna sökas. Abbonnenten betalar hela kostnaden.

Tillsammans gör vi Rudskoga till en framtidsbygd!
Vårt engagemang har byggt på tron på Rudskoga som en framtidsbygd med de möjligheter och den trygghet som moderna kommunikationer ger för företag och enskilda – fastboende såväl som fritidsboende.

All kunskap vi fått under resans gång har bekräftat, att ett utbyggt fibernät är den avgörande förutsättningen för en fortsatt levande bygd.

Hälsningar
Styrelsen i Rudskoga Fiber Ek. För.

Vill du ha mer information? Kontakta någon i styrelsen eller din bykontakt!

Läs hela inlägget »

Grävningarna under vintern och våren har gått mycket bra och vi fick därmed möjlighet att med Länsstyrelsens godkännande utöka området inom befintligt bidrag. Tack vare det är nu den västra stammen i det närmaste färdig från telestationen i Upplanda till Eriksbol. Vidare utbyggnad på den sträckan kommer att ske i etapp 2. Enligt senaste underrättelser kommer vi att kunna lämna ansökan om ytterligare bidrag till Länsstyrelsen under hösten. Därefter är det ca 6 månaders handläggningstid innan vi kan få något besked om bidraget.

Skottlanda nästa

Vi har nu också påbörjat grävningen i södra Skottlanda och vidare i byarna ner mot telestationen.

Konsterud

Enligt vår preliminära tidsplan kommer grävningen från Gjordbol mot Konsterud att påbörjas i augusti.

Vårt Mål

Huvudmålet är att hela etapp 1, byarna utefter sträckan  Eriksbol – Konsterud skall ha fiber till jul. 

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Skanova planerar ett byggmöte med oss i slutet av augusti för att lägga upp arbetet med fiberblåsningen. Det innebär en försening mot beskedet i våras, men en positiv effekt är att vi hinner färdigställa ett större område. Då kanalisationsbidraget räcker längre än den ursprungliga prognosen är det bra att även den tid vi har på oss att gräva blir utsträckt. Delar av styrelsen var nyligen i Skänninge och träffade en representant för Skanova. Då gjordes en grundlig genomgång av vad det fortsatta arbetet kommer att innebära och vi redogjorde för vårt läge med grävningen och dokumentationen för att inga oklarheter ska råda.

Ett viktigt steg

På Skanovas begäran har vi nu lämnat ifrån oss en förteckning över alla fastigheter som tecknat sig för anslutning i de byar som nu berörs. Totalt ingår i etapp 1 ca 160 anslutna fastigheter.
Skanova håller sedan en tid på med sin del av planering och andra förberedelser inför ombyggnaden av telestationen och fiberblåsningen.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Då utformningen av nya Landsbygdsstödet för fiberutbyggnad blivit kraftigt försenat, går det inte att lämna in ny ansökan förrän någon gång efter sommaren.
Länsstyrelsen uppger att nya ansökningsblanketter tyvärr inte finns tillgängliga förrän tidigast i september 2014. Givetvis kommer vi då att vara beredda.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Till alla fastighetsägare i byarna:
Gjordsbol - Väglösa – Tackerud  - Iserud
Gaterud -  Björkerud – Skottlanda
Björkebolsmon – N Upplanda – Sunnebol
Runnebol – Svensbol - Grunnebacka
Gisselbacka – Ugglebol – Labacka
Tokebol - Sjötorp – Tursåsen och Bässebol.
VIKTIGT MEDDELANDE!
Skanova meddelar att vi måste låsa samtliga här ovan uppräknade byar för
nytecknande senast 15 april! - Ännu finns alltså chansen att gå med!
Skanova skall då börja planera fiberblåsningen och ombyggnaden av stationen
efter de avtal som tecknats med oss.
Fiberblåsningen planeras börja under sommaren.
OBS!
Efter den 15 april kan ingen fastighet i dessa byar teckna sig genom Rudskoga Fiber!
Därefter utgår ej kanalisationsstöd för berörda byar.
Var och en får sedan själv be Skanova om avtal.
Enligt uppgifter från Skanova ställer sig sådan installation väsentligt dyrare
än vad projektet nu kan erbjuda.
/Styrelsen

Ps. Vi har kontaktat Skanova för att få veta vad som händer med telestationen då fibern är klar.
De lämnar ej någon exakt tidsangivelse för avvecklingen.
Vi återkommer med information om kanalisation i Brotorp och Konsterud.

Läs hela inlägget »

Ett smidigt samarbete med berörda markägare underlättar mycket för oss
och vi vill tacka för allt stöd vi fått.
Projekteringen innebär ett stort arbete, men det är ekonomiskt fördelaktigt
för projektet att vi gör detta själva.
Fundera gärna på hur vi på enklast möjliga sätt kan lägga kanalisationen
i din by!
Kontakter för utsättning av el- och telekablar m m ombesörjer vi.
Läget:
Byarna Gjordsbol – Väglösa – Tackerud och Iserud är färdiggrävda.
Sunnebol – Runnebol – Svensbol och Grunnebacka är färdiggrävda.
Grävning pågår i Gisselbacka och Ugglebol.
Projektering pågår för grävning från Skottlanda till Telestationen i N Upplanda.
Projektering pågår för byarna Labacka – Tokebol – Sjötorp – Bässebol.
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Årsmötet kommer att äga rum den 12 mars kl 18.30.
Lokal Bygdegården.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

10 februari kl 18.30
Informationsmöte för fiberutbyggnaden i byarna Gisselbacka, Labacka, Tokebol, Sjötorp, Bässebol och Ugglebol.
Lokal Församlingshemmet.
Välkomna!
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Ännu har inte vintern satt hinder i vägen och grävningarna pågår i god fart för byarna Sunnebol, Runnebol, Svensbol och Grunnebacka.
Projektering pågår för Skottlanda och byarna norr därom.
Fastighetsägare i dessa områden som inte tecknat avtal har ännu möjlighet att anmäla sig.
De som önskar ytterligare information är välkomna att höra av sig till styrelsen!
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »