Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 03

Till alla fastighetsägare i byarna:
Gjordsbol - Väglösa – Tackerud  - Iserud
Gaterud -  Björkerud – Skottlanda
Björkebolsmon – N Upplanda – Sunnebol
Runnebol – Svensbol - Grunnebacka
Gisselbacka – Ugglebol – Labacka
Tokebol - Sjötorp – Tursåsen och Bässebol.
VIKTIGT MEDDELANDE!
Skanova meddelar att vi måste låsa samtliga här ovan uppräknade byar för
nytecknande senast 15 april! - Ännu finns alltså chansen att gå med!
Skanova skall då börja planera fiberblåsningen och ombyggnaden av stationen
efter de avtal som tecknats med oss.
Fiberblåsningen planeras börja under sommaren.
OBS!
Efter den 15 april kan ingen fastighet i dessa byar teckna sig genom Rudskoga Fiber!
Därefter utgår ej kanalisationsstöd för berörda byar.
Var och en får sedan själv be Skanova om avtal.
Enligt uppgifter från Skanova ställer sig sådan installation väsentligt dyrare
än vad projektet nu kan erbjuda.
/Styrelsen

Ps. Vi har kontaktat Skanova för att få veta vad som händer med telestationen då fibern är klar.
De lämnar ej någon exakt tidsangivelse för avvecklingen.
Vi återkommer med information om kanalisation i Brotorp och Konsterud.

Läs hela inlägget »

Ett smidigt samarbete med berörda markägare underlättar mycket för oss
och vi vill tacka för allt stöd vi fått.
Projekteringen innebär ett stort arbete, men det är ekonomiskt fördelaktigt
för projektet att vi gör detta själva.
Fundera gärna på hur vi på enklast möjliga sätt kan lägga kanalisationen
i din by!
Kontakter för utsättning av el- och telekablar m m ombesörjer vi.
Läget:
Byarna Gjordsbol – Väglösa – Tackerud och Iserud är färdiggrävda.
Sunnebol – Runnebol – Svensbol och Grunnebacka är färdiggrävda.
Grävning pågår i Gisselbacka och Ugglebol.
Projektering pågår för grävning från Skottlanda till Telestationen i N Upplanda.
Projektering pågår för byarna Labacka – Tokebol – Sjötorp – Bässebol.
M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »