Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 07

Grävningarna under vintern och våren har gått mycket bra och vi fick därmed möjlighet att med Länsstyrelsens godkännande utöka området inom befintligt bidrag. Tack vare det är nu den västra stammen i det närmaste färdig från telestationen i Upplanda till Eriksbol. Vidare utbyggnad på den sträckan kommer att ske i etapp 2. Enligt senaste underrättelser kommer vi att kunna lämna ansökan om ytterligare bidrag till Länsstyrelsen under hösten. Därefter är det ca 6 månaders handläggningstid innan vi kan få något besked om bidraget.

Skottlanda nästa

Vi har nu också påbörjat grävningen i södra Skottlanda och vidare i byarna ner mot telestationen.

Konsterud

Enligt vår preliminära tidsplan kommer grävningen från Gjordbol mot Konsterud att påbörjas i augusti.

Vårt Mål

Huvudmålet är att hela etapp 1, byarna utefter sträckan  Eriksbol – Konsterud skall ha fiber till jul. 

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Skanova planerar ett byggmöte med oss i slutet av augusti för att lägga upp arbetet med fiberblåsningen. Det innebär en försening mot beskedet i våras, men en positiv effekt är att vi hinner färdigställa ett större område. Då kanalisationsbidraget räcker längre än den ursprungliga prognosen är det bra att även den tid vi har på oss att gräva blir utsträckt. Delar av styrelsen var nyligen i Skänninge och träffade en representant för Skanova. Då gjordes en grundlig genomgång av vad det fortsatta arbetet kommer att innebära och vi redogjorde för vårt läge med grävningen och dokumentationen för att inga oklarheter ska råda.

Ett viktigt steg

På Skanovas begäran har vi nu lämnat ifrån oss en förteckning över alla fastigheter som tecknat sig för anslutning i de byar som nu berörs. Totalt ingår i etapp 1 ca 160 anslutna fastigheter.
Skanova håller sedan en tid på med sin del av planering och andra förberedelser inför ombyggnaden av telestationen och fiberblåsningen.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »