Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 08

Tisdagen 26 augusti hålls ett byggmöte mellan Skanova och styrelsen i Rudskoga Fiber.
Vi återkommer med information.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Gränser dras nu för nya fiberområden – sista chansen att bli med!
Rudskoga Fiber söker inom kort nya pengar för fortsatt utbyggnad.
Därmed måste gränserna nu fastställas för vilka byar/ områden som kommer att ingå i etapp 2.
Ansökan måste vi göra nu i september men något besked om bidrag kommer inte förrän våren 2015.

Vad krävs för att fastigheten ska komma med?
För att en by skall bli aktuell krävs att merparten av fastigheterna är anmälda.

Riskområden
De som idag ligger i farozonen att ej bli anslutna är fritidshusområden och byar med enstaka eller mycket få anmälningar. - Det finns alltså all anledning att uppmuntra grannen att gå med!
Områden med lågt intresse riskerar att ej komma ifråga på grund av kostnadsskäl.

Mycket viktig information till samtliga fastighetsägare:

• Är fastigheten ej anmäld?

• Finns intresse?

• Viktigt att anmälan görs omgående!

• Kontakta ordf Bengt Pettersson 0551-602 55, 070-517 71 19, gotthem@telia.com

Vad händer sedan?
Förutsatt att sökta bidrag beviljas, är vår avsikt att detta skall bli sista delprojektet i vår regi.
De som senare önskar anslutning får själva ansöka hos Telia.
I dessa fall kommer inget kanalisationsstöd att kunna sökas. Abbonnenten betalar hela kostnaden.

Tillsammans gör vi Rudskoga till en framtidsbygd!
Vårt engagemang har byggt på tron på Rudskoga som en framtidsbygd med de möjligheter och den trygghet som moderna kommunikationer ger för företag och enskilda – fastboende såväl som fritidsboende.

All kunskap vi fått under resans gång har bekräftat, att ett utbyggt fibernät är den avgörande förutsättningen för en fortsatt levande bygd.

Hälsningar
Styrelsen i Rudskoga Fiber Ek. För.

Vill du ha mer information? Kontakta någon i styrelsen eller din bykontakt!

Läs hela inlägget »