Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 09

Det diskuteras ju ibland om det har någon betydelse vid en försäljning om fastigheten är fiberansluten eller inte.
Här är mäklarnas erfarenheter i sammandrag.
Anslutning ett klart plusvärde!
“Finns fiber?” Det är redan idag bland de frågor som kommer upp först.
Lika viktigt för fritidshus, enligt mäklarna
Många vill t ex kunna jobba från stugan. Mobilt är då inte godtagbart.
När månadspotten förbrukats sänks hastigheten om du inte betalar för tilläggskapacitet.
Och barn och barnbarn på besök vill vara ständigt uppkopplade. Då går potten åt fort.
 
Intresset är idag klart större för fastigheter som är eller skall anslutas.
I framtiden kommer det att vara ännu viktigare.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Rudskoga Fiber deltog den 4/9 vid Länsstyrelsens information om de nya bidragsreglerna: 
Från och med nu gäller ett poängsättningssystem för varje fiberförening där anslutningsgraden och föreningens storlek har stor betydelse för att få tillgång till kanalisationsstödet. Varje anmälan kan bli avgörande för möjligheten att få fiber till din fastighet! Det brådskar med anmälningar så vi kan skicka in dokumenten till Länsstyrelsen för etapp 2! 
Något besked om nytt stöd kan dock tidigast erhållas i maj 2015.
För kännedom: Vid förra ansökan godkändes inte att vi sökte på hela området. Det hade heller inte varit genomförbart att bygga ut hela Rudskoga inom den tid de pengarna var tillgängliga för oss. Det vi nu har att hantera i etapp 1 anses ändå vara ett omfattande projekt.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Vid byggmötet fick Rudskoga Fiber direktiven för de slutliga förberedelserna inför Skanovas åtkomst till kanalisationen. Det gjordes en detaljgenomgång av projektet och det bekräftades att allt vi gjort var mycket väl godkänt. Vi går nu mot en arbetsintensiv höst på flera plan. Det gäller både det fortsatta praktiska jobbet ute i bygden och den omfattande administrativa delen med dokumentation och myndighetskontakter som vi hela tiden haft att hantera.
Fortsatta grävningar
Samtidigt fortsätter vårt eget arbete med projektering, markavtal och grävningar i norra stammen. Vi ser fram emot ett gott samarbete med markägare så projektet kan löpa på så fort som möjligt. Det underlättar, spar tid och kostnader.
Vårt mål är att alla ska få denna moderna kommunikation till bästa möjliga pris.
/Styrelsen

Läs hela inlägget »