Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 11


2014-10-27
Nu börjar en spännande tid i och med att den efterlängtade dagen kommit då blåsningen av fibernätet startat. Blåsning och installation sköts av ett företag knutet till Relacom /Skanova. Så snart fiberkabeln finns i stamnätet kommer slutinstallationen till fastigheterna att ske efterhand. OBS! Fastighetsägarna underrättas av Bykontakten när det är dags i de enskilda byarna. Vi som jobbar med Rudskoga Fiber är glada att jobbet med att ge Rudskoga den nya tidens teknik nu börjar ge resultat.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »
Måndagen den 27 november började fiberblåsningen för etapp 1 med byarna utefter sträckan stationen i Upplanda – Eriksbol / Tursåsen.
Arbetet gick bra och blev färdigt tisdagen 4 november då våra blåsare drog upp till Sunne.
Fiberblåsningen kommer att återupptas vecka 47 med byarna norr om station i Upplanda.
Tyvärr har vi inte fått besked när svetsgubbarna kommer för montage i skåpen och i din fastighet.
Vi kommer att uppdatera loggen när vi vet.
/ Styrelsen
Läs hela inlägget »