Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2014 > 12

Blåsning av fiberkabel i västra stammen etapp 1 är nu färdig.
Svetsning /inkoppling av dessa skåp och tillhörande fastigheter är nu påbörjat och beräknas på gå till slutet av februari.
Varje fastighetsägare kommer att kontaktas inför installationen i sitt hus.
Arbete pågår med kanalisationen mellan Telestation i Undersbol och Skottlanda.
Den ” käppningen ” går bra och beräknas vara klar inom en vecka.

Ansökan etapp 2.
Tänk på att teckna anslutningsavtal inför nästa utbyggnad. En fast bredbandsuppkoppling kommer i framtiden att vara ett måste för att ha en säker infrastruktur till din fastighet då kopparnätet snart försvinner.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Rudskoga Fiber / styrelsen

Läs hela inlägget »


Blåsning av fiberkabel i västra stammen etapp 1 är avslutad och är nu stängd för nya anslutningar. Svetsning /inkoppling av dessa skåp kommer att påbörjas under vecka 51. Denna vecka, v 50, kommer arbete att pågå för att få kanalisation mellan Telestationen och Skottlanda. Vi gräver nu sträckan Gjordsbol – Konsterud.
Bykontakterna för etapp 2 arbetar nu med att skriva anslutningsavtalen som ska ligga till grund för nästa ansökan hos Länsstyrelsen.
OBS! Nya bidragsregler! För att vi ska kunna söka bidrag för din by är det avgörande att så många som möjligt är med!
M v h
/Styrelsen
.

Läs hela inlägget »