Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2015

Bidrag för Etapp 2?
I det tysta har mycket arbete gjorts för att ge hela bygden möjlighet till trygg kommunikation via fiber.
Ny ansökan om bidrag för Etapp 2 (E2) inlämnad under augusti till Länsstyrelsen.
Situationen är dock problematisk, då de regler vi hade att följa i Etapp 1 (E1) delvis är oförenliga med det regelverk som kommer att gälla nu.
Vi kan alltså inte uppfylla alla nya krav från Jordbruksverket, men måste ändå komma vidare.

Skanova / Telia
Vi har förhandlat med Skanova och Telia om att få samma villkor för E2 som för E1, vilket de har godkänt. Skanova fibersätter och tar i drift E2 när kanalisationen är färdigbyggd.
Vi har informerat Länsstyrelsen som inte haft några invändningar om upplägget.

Kanalisationen
Vi har även fått samma avtal med VEAB för att gräva E2.
Vi gör som förut tillsammans med VEAB egen projektering och förhandlar med markägare för grävsträckningar.

Start E2
Efter att vi gjort ekonomiska bedömningar satsar vi nu vidare och har beslutat att bygga kanalisationen för E2 utan att veta om vi får bidrag.
Att starta arbetet äventyrar inte möjligheten till bidrag efter att vår ansökan har blivit diarieförd hos Länsstyrelsen.
Norra Gren och Upplanda har färdigställts.
Arbetet pågår nu i Undersbol, Persbol och Gottbol.
Antalet nya anslutningsavtal för E2 är idag 135 st och ökar lite för varje by som grävmaskinerna passerar. Totalt med E1 ( 171 st. i drift ) är det nu ca 300 fastigheter i Rudskoga som kommer att  ha fiberanslutning i framtiden. Ett mycket gott resultat!

Anslutning E2
Ni som bor i område E2 har fortfarande möjlighet att teckna avtal så länge grävningen inte gått förbi er by.

Extra chans för boende i E1!
Det är glädjande att intresset och insikten om fiberns betydelse ständigt ökar.
Vi har förhandlat med Telia att, i den mån ekonomin tillåter, åter få öppna Etapp 1 för nytillkommande då flera förfrågningar inkommit.
Boende i område E1 får alltså en ny möjlighet att söka om anslutning. Vi kommer att utvärdera era ansökningar när E2 är färdigt.

Sista chansen!
Detta blir definitivt den sista chansen att ta del av samverkansvinsterna och det ideella arbetet vi kunnat erbjuda.

Den som därefter vill ansluta blir hänvisad till att på egen hand driva frågan med Telia, vilket visat sig mycket kostsamt och tidsödande.

Läs hela inlägget »

Det har varit svårt att ge en beskrivning av läget det senaste halvåret då så mycket har varit oklart från myndigheterna. Regler som ändras under pågående ansökanstid, svårigheter att få svar på frågor och blanketter som inte funnits än, är något av det som nu har ställt till mycket krångel och extrajobb. Vi har dessutom haft en egen komplikation att brottas med då vi redan byggt ett projekt enligt tidigare regler. 

Det här är ett osynligt arbete som pågått de senaste månaderna jämsides med andra förberedelser så som projektering, avtalsskrivning och annan byråkrati.
Nu har slutligen EU gett sitt godkännande till nya programmet. Sedan ska de svenska myndigheternas kvarnar mala och det kommer att vara en flod av ansökningar att tröska igenom.
Vi jobbar vidare med förberedelser och meddelar så snart nyheter finns!

M v h
Styrelsen

Läs hela inlägget »

2015-03-12
Välbesökt Årsmöte
Intresset för utbyggnaden är fortsatt stort. Det var riktigt glädjande att så många kom till årsmötet och att vi också fick se många nya ansikten.
Styrelsen försökte ge kort en inblick i den tunga administrativa delen av arbetet, en del som är helt osynlig från utsidan, men som hela tiden pågår.
Nu arbetar vi parallellt med slutredovisning av etapp 1 och ansökan för etapp 2.
Vi fick intrycket att det finns förståelse för att det är ett omfattande och komplicerat arbete att bygga en ny infrastruktur.
Anders Jönsson, Grens Gård, blev invald som ny medlem i styrelsen. Vi ser fram emot att Anders nu är med oss på den fortsatta resan!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

2015-03-10
Anslutna i projekt 1!
Rudskoga E1 västra:
För etapp 1 västra med 85 abonnenter är allt nu i drift. Dock finns några inkopplingar kvar att rättas till.
Om något fel uppstår: Ring Telias kundtjänst för felanmälan!
Rudskoga E1 norra:
För etapp 1 norra delen är allt fiberblåst och installation av ”husboxar ” och skåp pågår.
Norra stammen beräknas bli klar och driftsatt till slutet av april.
Nöjda abonnenter
Att fiber verkligen gör skillnad det har vi fått höra från många som nu har sin husboxar i drift.
Med ytterligare några års facit av utvecklingen är vi övertygade om att detta blir ännu tydligare.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Viktigt med fiber även i fritidshus för att inte drabbas av ovälkomna överraskningar.
Läs om begränsningar och kostnader för mobila lösningar HÄR
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Rudskoga etapp 1
Nu återstår avslutningen av det administrativa arbetet, inmätning av skåpen, markavtal, olika rapporter m m för första projektet.
Rudskoga etapp 2
Vi fortsätter samtidigt förberedelserna inför nästa etapp. Det innebär en omfattande administration och noggrann planläggning.
De nya reglerna väcker många frågor och vi har ett möte inbokat med handläggarna på Länsstyrelsen.
Oro för vissa byar!
Frågetecknen finns kvar beträffande möjligheten att gräva till vissa områden med få anmälningar!
Vi uppmanar alla som inte anmält sig att läsa länken nedan i FiberLoggen “Mobilt bredband allt dyrare”.
Risken är stor för negativa överraskningar beträffande nåbarhet och höga månadskostnader med enbart mobil lösning.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »


Nu arbetar NSI för fullt i stationen med uppkopplingen och Dagen F som i Fiber närmar sig.
Enligt besked från entrepenören kommer driftsättningen av södra stammen att ske v 7.
Fiberblåsning av norra stammen pågår. Därefter påbörjas de tekniska installationerna.
Allt arbete sker skyndsamt och vi återkommer så snart vi fått närmare besked om driftstart.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

De 35 km  vi grävt i egen regi är nu klara och första delprojektets markarbeten är därmed färdiga.
Det aldrig blev problem med hård tjäle så arbetet har gått smidigt hela hösten och vintern.
Vi tackar våra grävare för ett väl utfört jobb och berörda markägare för ett gott samarbete!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Ett hett samtalsämne har varit hur vår mobiltäckning klart försämrats under 2014. Samtal som inte går fram, som bryts flera gånger och dålig hörbarhet hör till vardagen. Trots många felanmälningar har det inte blivit bättre. Det känns igen från mobiltelefonins barndom.
Situationen är oroande närmast med tanke på sommaren då belastningen på masterna alltid är högre.
Man kan också fråga sig hur det ser ut om ytterligare några år. Utvecklingen går snabbt.
5G?
Det kommer aldrig att hända här. Enligt uppgift kräver 5G master med ett avstånd av...............  Utrymmet för förbättringar har därför också en teknisk begränsning.
Nej till fiber?
Telia avvecklar idag den fasta telefonin i allt snabbare takt. Just i dagarna klipps koppartråden i Vike och ett 70-tal abonnenter blir helt beroende av mobila lösningar, som vi vet är både dyra och osäkra.
Fritids- eller fastboende? 
Ovanstående visar på hur viktigt det är att även fritidshusen blir anslutna till fiber.
Arbete på distans från stugan, besök av släkt och vänner, utnyttjande av nättjänster – allt hänger på bra kapacitet.
Vi uppmanar än en gång de som inte anmält sig att tänka över sitt beslut.
Ring oss gärna för uppdaterad info om nästa utbyggnadsfas.
Läs länken om Mobilt Bredband här i Loggen!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »


Priset per Gb har höjts med upp till 300% de senaste åren och månadskvoterna har sänkts drastiskt.
I länken nedan kan man läsa om dagens utbud och vad det kan räcka till per månad
​KLICKA HÄR LÄNK!!
Alternativet är att genom fibern samla alla abonnemang under ett tak och få en stabil uppkoppling som räcker till allt,
vilket också är ekonomiskt fördelaktigt.
M v h
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »