Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2015 > 02

Viktigt med fiber även i fritidshus för att inte drabbas av ovälkomna överraskningar.
Läs om begränsningar och kostnader för mobila lösningar HÄR
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Rudskoga etapp 1
Nu återstår avslutningen av det administrativa arbetet, inmätning av skåpen, markavtal, olika rapporter m m för första projektet.
Rudskoga etapp 2
Vi fortsätter samtidigt förberedelserna inför nästa etapp. Det innebär en omfattande administration och noggrann planläggning.
De nya reglerna väcker många frågor och vi har ett möte inbokat med handläggarna på Länsstyrelsen.
Oro för vissa byar!
Frågetecknen finns kvar beträffande möjligheten att gräva till vissa områden med få anmälningar!
Vi uppmanar alla som inte anmält sig att läsa länken nedan i FiberLoggen “Mobilt bredband allt dyrare”.
Risken är stor för negativa överraskningar beträffande nåbarhet och höga månadskostnader med enbart mobil lösning.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »


Nu arbetar NSI för fullt i stationen med uppkopplingen och Dagen F som i Fiber närmar sig.
Enligt besked från entrepenören kommer driftsättningen av södra stammen att ske v 7.
Fiberblåsning av norra stammen pågår. Därefter påbörjas de tekniska installationerna.
Allt arbete sker skyndsamt och vi återkommer så snart vi fått närmare besked om driftstart.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

De 35 km  vi grävt i egen regi är nu klara och första delprojektets markarbeten är därmed färdiga.
Det aldrig blev problem med hård tjäle så arbetet har gått smidigt hela hösten och vintern.
Vi tackar våra grävare för ett väl utfört jobb och berörda markägare för ett gott samarbete!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Ett hett samtalsämne har varit hur vår mobiltäckning klart försämrats under 2014. Samtal som inte går fram, som bryts flera gånger och dålig hörbarhet hör till vardagen. Trots många felanmälningar har det inte blivit bättre. Det känns igen från mobiltelefonins barndom.
Situationen är oroande närmast med tanke på sommaren då belastningen på masterna alltid är högre.
Man kan också fråga sig hur det ser ut om ytterligare några år. Utvecklingen går snabbt.
5G?
Det kommer aldrig att hända här. Enligt uppgift kräver 5G master med ett avstånd av...............  Utrymmet för förbättringar har därför också en teknisk begränsning.
Nej till fiber?
Telia avvecklar idag den fasta telefonin i allt snabbare takt. Just i dagarna klipps koppartråden i Vike och ett 70-tal abonnenter blir helt beroende av mobila lösningar, som vi vet är både dyra och osäkra.
Fritids- eller fastboende? 
Ovanstående visar på hur viktigt det är att även fritidshusen blir anslutna till fiber.
Arbete på distans från stugan, besök av släkt och vänner, utnyttjande av nättjänster – allt hänger på bra kapacitet.
Vi uppmanar än en gång de som inte anmält sig att tänka över sitt beslut.
Ring oss gärna för uppdaterad info om nästa utbyggnadsfas.
Läs länken om Mobilt Bredband här i Loggen!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »


Priset per Gb har höjts med upp till 300% de senaste åren och månadskvoterna har sänkts drastiskt.
I länken nedan kan man läsa om dagens utbud och vad det kan räcka till per månad
​KLICKA HÄR LÄNK!!
Alternativet är att genom fibern samla alla abonnemang under ett tak och få en stabil uppkoppling som räcker till allt,
vilket också är ekonomiskt fördelaktigt.
M v h
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »