Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2015 > 03

2015-03-12
Välbesökt Årsmöte
Intresset för utbyggnaden är fortsatt stort. Det var riktigt glädjande att så många kom till årsmötet och att vi också fick se många nya ansikten.
Styrelsen försökte ge kort en inblick i den tunga administrativa delen av arbetet, en del som är helt osynlig från utsidan, men som hela tiden pågår.
Nu arbetar vi parallellt med slutredovisning av etapp 1 och ansökan för etapp 2.
Vi fick intrycket att det finns förståelse för att det är ett omfattande och komplicerat arbete att bygga en ny infrastruktur.
Anders Jönsson, Grens Gård, blev invald som ny medlem i styrelsen. Vi ser fram emot att Anders nu är med oss på den fortsatta resan!
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

2015-03-10
Anslutna i projekt 1!
Rudskoga E1 västra:
För etapp 1 västra med 85 abonnenter är allt nu i drift. Dock finns några inkopplingar kvar att rättas till.
Om något fel uppstår: Ring Telias kundtjänst för felanmälan!
Rudskoga E1 norra:
För etapp 1 norra delen är allt fiberblåst och installation av ”husboxar ” och skåp pågår.
Norra stammen beräknas bli klar och driftsatt till slutet av april.
Nöjda abonnenter
Att fiber verkligen gör skillnad det har vi fått höra från många som nu har sin husboxar i drift.
Med ytterligare några års facit av utvecklingen är vi övertygade om att detta blir ännu tydligare.
/Styrelsen
 

Läs hela inlägget »