Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2015 > 09

Bidrag för Etapp 2?
I det tysta har mycket arbete gjorts för att ge hela bygden möjlighet till trygg kommunikation via fiber.
Ny ansökan om bidrag för Etapp 2 (E2) inlämnad under augusti till Länsstyrelsen.
Situationen är dock problematisk, då de regler vi hade att följa i Etapp 1 (E1) delvis är oförenliga med det regelverk som kommer att gälla nu.
Vi kan alltså inte uppfylla alla nya krav från Jordbruksverket, men måste ändå komma vidare.

Skanova / Telia
Vi har förhandlat med Skanova och Telia om att få samma villkor för E2 som för E1, vilket de har godkänt. Skanova fibersätter och tar i drift E2 när kanalisationen är färdigbyggd.
Vi har informerat Länsstyrelsen som inte haft några invändningar om upplägget.

Kanalisationen
Vi har även fått samma avtal med VEAB för att gräva E2.
Vi gör som förut tillsammans med VEAB egen projektering och förhandlar med markägare för grävsträckningar.

Start E2
Efter att vi gjort ekonomiska bedömningar satsar vi nu vidare och har beslutat att bygga kanalisationen för E2 utan att veta om vi får bidrag.
Att starta arbetet äventyrar inte möjligheten till bidrag efter att vår ansökan har blivit diarieförd hos Länsstyrelsen.
Norra Gren och Upplanda har färdigställts.
Arbetet pågår nu i Undersbol, Persbol och Gottbol.
Antalet nya anslutningsavtal för E2 är idag 135 st och ökar lite för varje by som grävmaskinerna passerar. Totalt med E1 ( 171 st. i drift ) är det nu ca 300 fastigheter i Rudskoga som kommer att  ha fiberanslutning i framtiden. Ett mycket gott resultat!

Anslutning E2
Ni som bor i område E2 har fortfarande möjlighet att teckna avtal så länge grävningen inte gått förbi er by.

Extra chans för boende i E1!
Det är glädjande att intresset och insikten om fiberns betydelse ständigt ökar.
Vi har förhandlat med Telia att, i den mån ekonomin tillåter, åter få öppna Etapp 1 för nytillkommande då flera förfrågningar inkommit.
Boende i område E1 får alltså en ny möjlighet att söka om anslutning. Vi kommer att utvärdera era ansökningar när E2 är färdigt.

Sista chansen!
Detta blir definitivt den sista chansen att ta del av samverkansvinsterna och det ideella arbetet vi kunnat erbjuda.

Den som därefter vill ansluta blir hänvisad till att på egen hand driva frågan med Telia, vilket visat sig mycket kostsamt och tidsödande.

Läs hela inlägget »