Rudskoga Fiber

Styrelsen:

Bengt Pettersson 070 5177119 gotthem@telia.com

Annelie Recenius 070-605 20 18 recenius@spray.se

Göran Ivarsson 070 5476502 goran_ivarsson@telia.com

Håkan Nordström 070 5780033 hakan.nordstroem@telia.com

Marie Tjärnbro 070 3455136 m.tjarnbro@spray.se

Anders Jönsson 070 5160240  andersgren@telia.com
Lennart Jansson 073-0460335 gottbol@live.se

Uppdraget utfört
Nu lägger vi en intensiv tid bakom oss då vi under år 2018 överlämnat fibernätet med all tillhörande dokumentation till Telia.
Planen är att slutgiltigt avveckla föreningen under 2019. Vårt uppdrag är avslutat.
En trygg och modern kommunikation
Rudskogabygden har nu ett modernt kommunikationsnät byggt enligt alla kriterier för att vara framtidssäkert. 
Grävningarna omfattade till slut ca 9 mil, 
Antalet anslutningar är idag 374 st, vilket innebär ett mycket gott resultat. 
Styrelsens arbete har inneburit ca 10 000 ideella timmar.
Ett tack till alla markägare och våra grävare!
Genom ert tillmötesgående har vi kunnat uppnå en väl fungerande samplanering.
Grävningarna har utförts av vår lokala entrepenör Veab.
Vi har haft det allra bästa samarbete med Veab, som utfört ett mycket noggrant arbete.
Telia
Om någon mer önskar ansluta sin fastighet är det Telia som ska kontaktas.
Årsmöte 2019
Vi uppmanar alla att komma till årsmötet i mars och ta del av slutredovisningen! 
/ Göran Ivarsson, sekr.
 
En nöt kvar att knäcka
Tyvärr har Telia ännu inte installerat någon batteribackup i stationen, varför bredband, TV och ip-telefoni inte fungerar om stationen blir strömlös. 
Det är ett problem vi är långt ifrån ensamma om, men allt sedan vi upptäckte problemet har vi jobbat för en lösning.

Bildspel fiberprojektet

loading...

Fiber-Loggen

Har du frågor kontakta någon i styrelsen eller din Bykontakt!

2016

Samtliga i Rudskoga etapp 2, med undantag av ca 10 st , är nu installerade och kan beställa operatör.
Relacom kommer tillbaka efter semester den 15 augusti och gör färdigt resterande installationer.
För de nyanmälda fastigheterna kommer grävning av kanalisation pågå under sommaren och med förhoppning att kunna blåsa fiber och driftsättas under slutet av augusti.
Rudskoga Fiber önskar er en trevlig fiberstart för etapp 2 och en skön sommar!

Läs hela inlägget »

Efter fiberblåsningen sker nu den tekniska installationen och driftsättningen.
Efter vad vi vet idag kommer allt att vara i funktion framåt hösten.
Mer exakt tidpunkt går inte att ange idag.
/Styrelsen Rudskoga Fiber

Läs hela inlägget »

15 maj sista dagen anmäla fiberintresse.
Vi står nu inför avslutningsfasen i fiberutbyggnaden i Rudskoga.
Uppslutningen har varit god och vi tackar för allt gott samarbete.
Vi återkommer med summering då allt är klart.
/Styrelsen Rudskoga Fiber

Läs hela inlägget »

På måndag den 21 mars kommer Relacom att börja blåsningen av fiberkabel i norra och östra delarna.
Ni kommer  därför att se Relacoms bilar åka omkring på våra byvägar under våren.

Läs hela inlägget »

Vi har haft  årsmöte den 17 mars i Grunnebacka Gården med ett 50 tal deltagare.
Utöver årsmötesförhandlingar informerades om det ekonomiska läget och hur grävningen av kanalisationen fortgår.
Vi är idag framme vid Ö:a Bjurvik.

Läs hela inlägget »

Vi har nu haft byggmöte med Skanova och Relacom angående fiberinstallation för Etapp 2.

Det blir Relacoms montörer som gör jobbet och den preliminära tidsplanen är:

 • Fiberblåsningen startar i mitten av mars
 • Kabelinstallation i Östra/ Norra stammen i början av maj
 • Kabelinstallation i Västra stammen i mitten av maj
 • Aktiv utrustning till telestationen monteras i början av juni
 • Installation i era fastigheter påbörjas i juni.

  Semester
   
 • Installationen förhoppningsvis avslutad sista september.
   

Vi kommer att informera er om när montörerna önskar komma in i era fastigheter.

/ Rudskoga Fiberförening

Läs hela inlägget »

Läget med vår fiberutbyggnad den 31 jan 2016
Östra stammen , byarna i sträckan Upplanda till och med  Skagersbrunn , är nu färdiggrävd och överlämnad till Skanova för fiberblåsning och idriftsättning. När detta kommer att ske vet vi inte idag och har ingen möjlighet att kunna påverka.
Likaså är Kolerud och Rävåsen färdiga och överlämnade till Skanova.
Grävningar pågår nu på sträckan Linnevallstorp , Frosterud till och med Käbberud.
Om ingen kyla kommer tillbaka är området färdigt inom 1-2 veckor.
Samtidigt påbörjas planeringen för Bjursnäset, Bjurvik  mot Håkannäs.

Läs hela inlägget »