Mars

Lördag 9:e
En kväll med Monica Zetterlund. Musik och berättarföreställning.

Söndag 10:e
Rudskoga Bygdegårdsförening årsmöte i Bygdegården kl.16

Söndag 10:e

Årsmöte för Rudskoga hembyggdsförening i Byggdegården kl. 18.

Onsdag 13:e
Bingo i Bygdegården kl. 19, välkomna!

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan