November

Onsdag 6:e
Bingo i Bygdegården kl.19

Söndag 24:e
Marshallvandring och ugglejakt vid elljusspåret i Sjötorp kl.16

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan