Oktober

Lördag 5:e
Oktoberfest i Grunnebackagården kl 19

Onsdag 9:e
Bingo i Bygdegården kl 19

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan