September

Lördag 7:e 
Rudskoga golfen på Ribbingsfors Golf & Kultur
kl 10:00

Onsdag 11:e
Bingo i Btgdegården kl 19

Lördag 14:e
Familjefest vid Brokyrkan Åtorp 11-13

Söndag 15:e
Rudskogatrampet Start 10:00. Start och mål i Skottlanda. Mer info här!

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan