September

Lördag 7:e 
Rudskoga golfen på Ribbingsfors Golf & Kultur
kl 10:00

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan