Mars

Söndag 8:e
Årsmöte Rudskoga If kl 19 i Grunnebackagården
Söndag 8:e
Årsmöte 

Onsdag 11:e
Bingo i Bygdegården kl 19

Söndag 22:e
Årsmöte Rudskoga Hembygdsförening kl. 16 i Byggdegården

Kyrkornas & Föreningarnas ordinarie verksamhet
Se Föreningar & org.

Svenska Kyrkan
Brokyrkan
Pingstkyrkan