Bokbussen

Bokbussens service 

Bokbussen är ett mobilt bibliotek där du kan låna böcker, ljudböcker, cd-skivor för barn.

Även talböcker och Mp3-spelare för syn och läshandikappade finns tillgängliga.

Genom beställning i bokbussen har du tillgång till huvudbibliotekets hela utbud.

Lånetiden är som regel 4 veckor.

Lån från bokbussen kan lämnas tillbaka på huvudbiblioteket och vice versa.

Kontakta bokbussen om du vill beställa material eller har förslag på ny hållplats!
 

Tel 0550-880 74, 070-216 05 52

bokbussen@kristinehamn.se

Välkommen!

Vid skollov utgår hållplatserna vid respektive skola om inte annat avtalats.

Bokbussens tider!

Tisdagar
 18/4, 16/5, 13/6 

Persbol            11:30
Gottbols bad    12:00
V:a Gottbol      13:30
Ö:a Gottbol     14:00
Sunnebol        15:15
Skottlanda     15:45-16