Rudskoga Bygdebla’

OBS. Eventuellt kommer Bygdebla’t att återuppstå 2021.

Rudskoga Bygdebla’ – lokal tidning i litet format som fyller en stor uppgift!
Här får alla information om vad som har hänt och vad som är på gång i bygden. Intressanta berättelser och annat som är trevligt att läsa.

Bygdebla’t delas ut i samtliga postlådor i slutet av maj och slutet av november.

Ansvarig utgivare är Rudskoga Hembygdsförening.

Vill du bidra med något till Bladet är du välkommen!

Nedan har du möjlighet att ladda ned de fyra senaste bygdebladen.

Kontaktpersoner:
Texter

Lillvor Ivarsson
070-564 20 72
Annonser
Håkan Nordström
070-578 00 33